Skip to main content
  • Eigen regie voor mensen met een ver­standelijke beperking
    Hoe kan je eigen regie waarmaken

Ruimte voor eigen regie

Het is in Nederland normaal om zelf te kiezen. Kiezen hoe je leeft doe je zelf en samen met familie, vrienden en soms begeleiding.
De maatschappij moet daarvoor de ruimte geven.

Om die ruimte goed in te vullen is ervaringskennis van groot belang.

Dan moeten er ook afspraken zijn waar je je op kunt beroepen. Daarom is het VN-verdrag voor mensen met een beperking belangrijk: daar staat wat je rechten zijn.

Het is ook belangrijk dat zorgaanbieders aandacht hebben voor de Eigen Regie en ontwikkeling van hun cliënten.
Vorig jaar schreef ik mee over een boekje daarover vanuit de ‘Coalitie voor Inclusie’.


Werken aan eigen regie

Alleen ontdekken wie je bent en hoe jouw toekomst er uit ziet,  is niet altijd makkelijk. Weten wie je bent is nodig om in je kracht te komen. Praten met andere mensen in dezelfde situatie helpt daarbij.

Het gedachtengoed van Paolo Freire, Roel Kok, en Onderling Sterk kan je daarbij inspireren.