Skip to main content
Over mij

Mijn jarenlange ervaring deed ik, naast de gehandicaptenzorg, onder meer op in de kinderpsychiatrie, de daklozenopvang en de ouderenzorg. Ik maak mij als coach, adviseur, projectleider en bestuurder, sterk voor kwetsbare mensen.

Gerard Nass portretfoto
Gerard Nass

Hoe ik werk

Vanaf 1996 werk ik in de belangenbehartiging en daarmee met de inzet van ervaringskennis. Ik heb geleerd dat sociaal wenselijke antwoorden niet helpen bij emancipatie en empowerment. Echte veranderingen vragen om eerlijkheid en consequenties in organisatie en beleid.  

Ik werk met methoden uit het lotgenotencontact en zelfhulpgroepen (GGZ) en ben deskundige in de ‘7 gewoonten’ van Stephen Covey.  Ik ga mensen niet vertellen wat ze willen, dat doen ze zelf en met elkaar.  Samen werken we aan concrete verbeteringen in de zorg- en dienstverlening.  Hieronder staat een selectie van mijn projecten. 


Selectie projecten

Vanaf 2020 tot augustus 2023 werkte ik als jobcoach en trainer voor een groep LVB+’ers bij de Lievegoedkliniek. Thema’s zijn relaties, seksualiteit en sociale media.

Ik ben bestuurslid van Klokkenluidervg.nl en coach van Onderling Sterk Nijmegen. Bij het Zelfregiecentrum Nijmegen werkte ik onder meer aan Zelfregie in de Liefde en Gezonde Leefstijl.

Gezonde leefstijl ...


Vanaf 2020 ontwikkel ik met ervaringsdeskundigen de 'gedraaide sollicitatie'.  Op basis van een vragenlijst bevragen ervaringsdeskundigen organisaties om te kijken of die de goede randvoorwaarden in huis hebben om ervaringskennis tot zijn recht te laten komen.

Die projecten zijn mede ontworpen op basis van een brochure over de inzet van ervaringskennis die ik in 2018 schreef met Loes den Dulk en Jolanda Geerssen "Meedoen in onze samenleving, ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking waardevol inzetten".

Achtergrond informatie

Tussen 2015 en 2018 was ik bestuurder en interim-directeur van ‘Kwaliteit door Iedereen’. Dit was een ontwikkelingscentrum voor arbeidsintegratie vanuit de '7 gewoonten' van Stephen Covey waarover ik met ervaringsdeskundigen een samenvatting maakte in begrijpelijke taal.


In 2012 en 2013 ontwikkelde ik voor stichting Dichterbij een Empowerment traject waarbij uit elke regio, een ervaringsdeskundige en een coach werden getraind t.b.v. cliënten participatie.

Achtergrond informatie

Van 2000 tot 2005 was ik projectleider van ‘Zeg het Ons!’, het kwaliteitsproject van de LFB - Onderling Sterk. Bij ‘Zeg het Ons!’ Interviewden ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking cliënten over de eigen kwaliteit van bestaan. Met de uitkomsten startten zij zelf inspraak- en verbetertrajecten met de cliënten en de zorginstelling.


In 1996 ben ik gestart met ZetNet, de eerste website voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Dat resulteerde in de AKA (MBO-1) mediaopleiding voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Met www.steffie.nl werkten we daarnaast 10 jaar aan digitalisering, e-learning en het ‘makkelijk uitleggen van moeilijke dingen’.

Achtergrond informatie

Enkele opdrachtgevers